comment aeuuda6YV5EbAA3t5IEI2GRUotnPf4O4 c8a38

Celna i trafna riposta posła Przemysława Wiplera w czasie debaty na temat górnictwa...