"Faszyzm włoski"

"17 maja 1928 roku pojawiła się nowa ordynacja wyborcza, która przyniosła likwidację resztek parlamentaryzmu. Liczbę posłów ustalono na 400. Kandydatów miały wyznaczać korporacje w liczbie 200% miejsc w parlamencie. Z tych kandydatów Wielka Rada Faszystowska wybierała 400 i podawała do publicznej wiadomości. W 3 tygodnie po ogłoszeniu listy odbywało się głosowanie. Każdy otrzymywał kartę zaopatrzoną w rózgi liktorskie i topór (godła faszystowskie) z pytaniem: „Czy zatwierdza pan listę posłów wyznaczonych przez Wielką Narodową Radę Faszystowską?” Należało napisać słowo: „tak” lub „nie”. Reszta należała do faszystowskich komisji wyborczych."

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fasces

"Następnie symbol idei republikańskiej; w tym charakterze znajdują się w godle Francji i innych państw. Używane także jako symbol przez ruch faszystowski (stąd nazwa faszyzm)."

Czy światem rządzi ustój faszystowski? Ocenę pozostawiam czytelnikom.