REGULAMIN PORTALU OMON.PL

Staraliśmy się streścić regulamin możliwie najkrócej i najprościej, aby zasady panujące na portalu OMON.PL były zrozumiałe i przejrzyste dla wszystkich żołnierzy wolności (użytkowników).

Poniższe artykuły regulaminu portalu OMON.PL powstały w celu ochrony tego wolnościowego, oddolnego i nieocenzurowanego portalu społeczno-informacyjnego w polskiej sieci, który jest od początku do końca tworzony przez internautów.

Przed założeniem konta w serwisie OMON.PL należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Założenie konta jest równoznaczne z tym, że użytkownik zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia. Zobowiązuje się do korzystania z portalu OMON.PL zgodnie z prawem i równocześnie zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w regulaminie. Regulamin korzystania z portalu internetowego www.omon.pl oraz polityka serwisu są w zakresie ochrony praw autorskich.

Artykuł I

Użyte w Regulaminie portalu OMON.PL pojęcia oznaczają:

Sekcja 1.1 Serwis/Portal OMON.PL– internetowy serwis, który umożliwia użytkownikom przechowywanie treści, prowadzony w domenie omon.pl dostępny pod adresem www.omon.pl. Jest to platforma komunikacyjna przeznaczona do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących treści dostępnych w sieci internet.

Sekcja 1.2 Użytkownik– osoba zarejestrowana i korzystająca z portalu OMON.PL, niezależnie od faktu umieszczenia jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia lub/i nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.

Sekcja 1.3 Konto użytkownika- dokument elektroniczny, który powstaje na skutek rejestracji Użytkownika w Serwisie. W ramach Konta Użytkownik może dodać dane osobowe oraz swój Nick.

Sekcja 1.4 Hasło- ciąg znaków klawiaturowych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta użytkownika, ustalany przez użytkownika podczas procesu rejestracji.

Sekcja 1.5 Regulamin- niniejszy dokument, określający warunki korzystania z portalu OMON.PL oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz administratorów i moderatorów serwisu.

Sekcja 1.6 Rejestracja- jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez użytkownika konta użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez portal OMON.PL na stronie serwisu.

Sekcja 1.7 Autor/Nazwa użytkownika (login)- ciąg znaków klawiaturowych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do konta użytkownika, ustalany przez użytkownika podczas procesu rejestracji.

Sekcja 1.8 Komentarz- pisemne wyrażenie opinii przez użytkownika na dowolny temat pod danym materiałem bądź w odpowiedzi na treści zamieszczone przez innego użytkownika portalu OMON.PL.

Sekcja 1.9 Materiał/Treść- treści i obiekty multimedialne (np. linki, informacje, dane, pliki graficzne i audio, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez użytkownika za pośrednictwem Konta.

Sekcja 1.10 Wylęgarnia- Miejsce, katalog, dział na portalu OMON.PL, który jest przeznaczony dla materiałów które dojrzewają i czekają aby wskoczyć na stronę główną portalu OMON.PL.

Sekcja 1.11 Medal- System głosowania i atrybut oceny danego materiału, czy komentarza. Odpowiednia liczba medali porządkuje dany materiał, komentarz, czy użytkownika w odpowiedniej hierarchii portalu OMON.PL.

Artykuł II

Zasady Ogólne portalu OMON.PL

Sekcja 2.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej regulaminem, określa warunki korzystania z portalu OMON.PL oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz właściciela.

Sekcja 2.2 Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Sekcja 2.3 Regulamin może zostać zmieniony, o czym administrator zobowiązuje się do poinformowania użytkowników przed pierwszym ich logowaniem po zmianie regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania z konta.

Sekcja 2.4 Korzystanie z portalu OMON.PL oraz z usług oferowanych za pośrednictwem tego serwisu oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym regulaminie.

Sekcja 2.5 Nazwa portalu OMON.PL, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne strony, które zostały udostępnione Użytkownikom przez portal OMON.PL podlegają ochronie prawnej.

Sekcja 2.6 Portal OMON.PL zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem serwisu dla użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych serwisu.

Sekcja 2.7 Portal OMON.PL może świadczyć inne usługi związane z serwisem, których rodzaje i warunki świadczenia (w tym ewentualna odpłatność) określane są w odrębnych regulaminach przedkładanych do akceptacji osobom chcącym skorzystać z tych usług.

Sekcja 2.8 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa portal OMON.PL zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usługi i możliwości korzystania za pośrednictwem portalu OMON.PL dla osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.

Sekcja 2.9 Portal OMON.PL szanuje prywatność swoich Użytkowników. Serwis nie rozsyła niechcianych wiadomości (SPAM-u), a hasła Użytkowników są kodowane nieodwracalnym algorytmem i przechowywane w bazie danych na serwerze OMON.PL.

Sekcja 2.10 Portal OMON.PL zastrzega sobie możliwość modyfikacji serwisu, a także jego likwidację.

Artykuł III

Rejestracja na portalu OMON.PL

Sekcja 3.1 Rejestracja w serwisie OMON.PL jest bezpłatna.

Sekcja 3.2 W celu dokonania rejestracji należy podać w odpowiednim formularzu dostępnym na portalu OMON.PL co najmniej: nazwę, pod jaką użytkownik zamierza występować w serwisie OMON.PL (login), adres e-mail (inny niż tymczasowy lub anonimowy) oraz hasło, potwierdzić że zapoznał się on z treścią regulaminu oraz, że akceptuje jego postanowienia, a następnie dokonać jednorazowej aktywacji polegającej na uaktywnieniu linku przesłanego na podany adres e-mail. Link jest ważny 7 dni od dnia jego wygenerowania.

Sekcja 3.3 Użytkownik uzyskuje dostęp do konta użytkownika portalu OMON.PL po podaniu nazwy użytkownika (login) oraz hasła.

Sekcja 3.4 Użytkownik w każdej chwili może zmienić lub usunąć własne dane, umieszczone w swoim profilu.

Sekcja 3.5 Jedna osoba może posiadać w serwisie OMON.PL tylko jedno konto.

Sekcja 3.6 Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,

Sekcja 3.7 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podawanych przez siebie danych, jak również za wybór nazwy użytkownika oraz hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego hasła.

Artykuł IV

Zakres, warunki i zasady korzystania z portalu OMON.PL

Sekcja 4.1 Portal OMON.PL nie uznaje cenzury i tematów tabu, ale uznaje istnienie pewnych granic dobrego smaku. Komentarze i materiały podszyte nienawiścią, pornografią, czy obrażające innych użytkowników są niemile widziane i będą usuwane, a ich autorzy będą karani ostrzeżeniem lub blokadą konta.

Sekcja 4.2 Użytkownicy mogą zamieszczać na portalu OMON.PL wybrane przez siebie materiały. Każdy materiał umieszczony jest w wylęgarni i przedstawiony do oceny innym Użytkownikom. Wymuszanie wirtualnych medali jest zakazane i będzie karane.

Sekcja 4.3 Portal OMON.PL zastrzega sobie prawo do dodawania własnych materiałów, które nie podlegają ocenie użytkowników. Materiały pochodzące od serwisu OMON.PL będą wyróżnione i będą w sposób widoczny odznaczały się od pozostałych materiałów, które podlegają ocenie i są umieszczane przez użytkowników. Będą zawierały podpis: "AUTOR: OMON.PL".

Sekcja 4.4 Portal OMON.PL zastrzega sobie prawo do ręcznego dodawania materiałów znajdujących się w wylęgarni, które nie przekroczyły wymaganego minimalnego progu przyznanych medali aby pojawić się na stronie głównej portalu OMON.PL. Tego typu materiały będą zawierały podpis: "Dodane ręcznie"

Sekcja 4.5 Użytkownicy mogą oceniać dany materiał i komentarz znajdujący się w wylęgarni oddając na niego głos pozytywny ("przyznaj medal"). Użytkownik może przyznać danemu materiałowi tylko jeden medal. Jeżeli materiał zdobędzie odpowiednią liczbę medali, zostanie przeniesiony na stronę główną portalu OMON.PL, wraz z komentarzami i jednocześnie przyporządkowany do jednego z działów tematycznych. Materiały mogą być oceniane również po zamieszczeniu ich na stronie głównej serwisu OMON.PL.

Sekcja 4.6 Najaktywniejsi użytkownicy portalu OMON.PL będą otrzymywać 50% zysków z przychodów portalu OMON.PL, oczywiście po uprzednim rozliczeniu się serwisu OMON.PL z wszelkich podatków. Sklep internetowy i jego zyski nie są wliczane do podziału. Więcej szczegółów w dziale "RANKING UŻYTKOWNIKÓW".

Sekcja 4.7 Użytkownicy portalu OMON.PL będą odznaczani odpowiednimi stopniami (szarżami), które będą odpowiadać przyporządkowanej im liczbie otrzymanych medali. Jeżeli środki finansowe portalu OMON.PL okażą się wystarczające to w zamyśle jest wysyłanie pocztą tradycyjną pod wskazany adres zamieszkania, naszywek z odpowiednim stopniem (szarżą) od korpusu oficerskiego wzwyż zupełnie za darmo. Każdy użytkownik będzie mógł zgłosić nam chęć otrzymania danej naszywki zaczynając od stopnia "podporucznika", każdemu awansowi na kolejny stopień będzie przysługiwała możliwość zgłoszenia nam chęci otrzymania danej naszywki. Taka możliwość przysługuje jeden raz na każdy kolejny stopień żołnierza wolności portalu OMON.PL. Więcej szczegółów w dziale "STOPNIE I ODZNACZENIA".

Sekcja 4.8 Użytkownicy portalu (żołnierze wolności) OMON.PL będą otrzymywać odpowiednie odznaczenia za wybitne osiągnięcia i zasługi dla serwisu OMON.PL. Zarówno wirtualne odznaczenia jak i realne, które na dzień dzisiejszy zostaną dostarczone pocztą tradycyjną pod wskazany adres zamieszkania. Więcej szczegółów w dziale "STOPNIE I ODZNACZENIA".

Sekcja 4.9 Umieszczając w serwisie materiały (zdjęcia, filmy, obrazy) użytkownik zgadza się na uczynienie ich ogólnodostępnymi w sieci Internet, włączając w to ich pobieranie i dalszą modyfikację przez innych Użytkowników oraz osoby trzecie.

Sekcja 4.10 Administracja nie odpowiada za treść zamieszczanych przez użytkowników materiałów i komentarzy. Administracja jedynie udostępnia narzędzie i przestrzeń do komunikacji. Autor materiału lub komentarza powinien upewnić się, że umieszczana przez niego treść nie łamie praw autorskich oraz prawa RP.

Sekcja 4.11 Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami lub wynikami materiałów na portalu OMON.PL, do nie spamowania oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie serwisu OMON.PL i korzystanie z jego usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

Sekcja 4.12 Przed rozpoczęciem dodawania nowego materiału, użytkownik powinien upewnić się, że dana treść materiału nie pojawiła się jeszcze na portalu OMON.PL. Powtarzające się wątki będą usuwane. Użytkownik, który odkrył powtórzenie powinien wpisać w treści dodawanego materiału link do jego poprzednika. Powiązane tematycznie materiały należy dodawać do istniejących już wątków.

Artykuł V

Reklamacje na portalu OMON.PL

Sekcja 5.1 Użytkownik portalu OMON.PL jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy portal OMON.PL nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami tegoż regulaminu. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: .

Sekcja 5.2 Portal OMON.PL nie będzie rozpatrywać reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego regulaminu lub informacji ogłaszanych na łamach serwisu OMON.PL.

Sekcja 5.3 W trakcie korzystania z serwisu, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia portalu OMON.PL o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu OMON.PL oraz o niewłaściwej jakości Usług. Użytkownik jest także zobowiązany do utrzymywania w poufności swojego hasła oraz powinien dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie tegoż hasła. Dodatkowo użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz treści niniejszego regulaminu, a w szczególności nie dostarczania treści zabronionych przez prawo.

Sekcja 5.4 Portal OMON.PL zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu konta lub serwisu OMON.PL.

Sekcja 5.5 W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana przez portal OMON.PL.

Artykuł VI

Odpowiedzialność na portalu OMON.PL

Sekcja 6.1 Portal OMON.PL nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z serwisu OMON.PL i oferowanych za jego pośrednictwem usług.

Sekcja 6.2 Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym w celu korzystania z usług i systemu teleinformatycznego, a serwisem OMON.PL.

Sekcja 6.3 Użytkownik portalu OMON.PL ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z usług, tak jak za działania lub zaniechania własne.

Sekcja 6.4 Portal OMON.PL nie ponosi odpowiedzialności za utratę treści i materiałów spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących od portalu OMON.PL. Portal OMON.PL nie ponosi także odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane treści będą wykorzystywane przez użytkowników.

Sekcja 6.5 Portal OMON.PL nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność serwisu z powodu zdarzenia nadzwyczajnego i niezależnego, któremu serwis nie mógł zapobiec. Portal OMON.PL zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej serwisu w przypadku gdy nie naruszy to praw użytkownika.

Artykuł VII

Uprawnienia, rola i kompetencje administratorów i moderatorów na portalu OMON.PL

Sekcja 7.1 Portal OMON.PL zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania  kont użytkowników, oraz przyznawania im ostrzeżeń skutkujących właśnie usunięciu lub zablokowaniu konta użytkownika. Dotyczy to użytkowników notorycznie łamiących regulamin lub działających na szkodę serwisu OMON.PL. Portal OMON.PL w tej kwestii wyręczają administratorzy i moderatorzy serwisu OMON.PL.

Sekcja 7.2 Ponadto moderatorzy i administratorzy portalu OMON.PL dbają o przestrzeganie zasad i regulaminu w serwisie. Moderatorzy mają uprawnienia do usuwania komentarzy niezgodnych z regulaminem.

Sekcja 7.3 Użytkownik serwisu który stwierdzi naruszenie swoich praw (np. do wizerunku, autorskich), bądź prawa RP powinien to zgłosić administratorowi lub moderatorowi portalu OMON.PL.

Sekcja 7.4 Głównym zadaniem i rolą moderatorów i administratorów portalu OMON.PL jest zapobieganie i duszenie w zarodku rozwijającego się tzw. "trollingu". Moderatorzy działają przeciwko nadużywaniu systemu komentarzy i dodawanych materiałów, zapewnieniu że wpisy nie będą zaburzać prawidłowego funkcjonowania portalu OMON.PL.

Sekcja 7.5 Moderatorzy dbają również o zapewnienie minimalnego poziomu dyskusji i stosowanego języka. Mogą również czasami interweniować przy rażących błędach językowych, dbając o czystość języka polskiego używanego w dyskusji, bądź w dodawanych materiałach poprzez zwracanie uwagi lub poprawianie błędów ortograficznych.

Sekcja 7.6 Moderatorzy nie będą przekraczać swoich kompetencji i docelowo mają być w stopniu minimalnym zauważalni. Mają pełnić rolę profesjonalnego i mądrego sędziego piłkarskiego, który pozwala zawodnikom grać, nie przeszkadza im w grze i daje im możliwość maksymalnego wyeksponowania swoich możliwości.

Sekcja 7.7 Każdy użytkownik portalu OMON.PL pełni rolę społecznego moderatora. Każdy społeczny moderator ma prawo zgłosić i poinformować drogą elektroniczną o wszelkich łamaniach regulaminu. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: .