Czy naród niemiecki zaczyna się budzić w kwestii zalewu muzułmanów na ich landy?