Dyrektor generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Żydów oraz Rabinicznego Centrum Europy, rabin Menachem Margolin wezwał poprzez list otwarty Unię Europejską do wydania prawa zezwalającego na noszenie broni przez ludność żydowską, by ta mogła się bronić przed atakami analogicznymi do tego, który nastąpił w supermarkecie z koszerną żywnością.

nash6 97f29
fot. vosizneias.com

Co więcej, stowarzyszenie domaga się od Unii Europejskiej aby Żydzi mogli przejść przez specjalne szkolenia, które pozwolą ochronić się przed atakiem terrorystów. Wezwano również aby zwrócono uwagę na stale rosnący antysemityzm, rasizm i nietolerancję.

„Niniejszym prosimy o zrewidowanie ze skutkiem natychmiastowym prawa do posiadania broni. Chcemy, aby specjalnie wyznaczeni ludzie w społecznościach i instytucjach żydowskich mogli posiadać broń dla koniecznej ochrony ich społeczności, a także przechodzić odpowiednie szkolenie pomagające im chronić członków tych społeczności przed możliwymi atakami terrorystycznymi”-

pisze Margolin w liście otwartym skierowanym do rządów wszystkich państw Unii Europejskiej.

Amerykański „Newsweek”, który dotarł do tego listu podkreśla, że Margolin – dyrektor generalny Centrum Rabinicznego Europy oraz Europejskiego Stowarzyszenia Żydów – swój apel określa jako odpowiedź na zamach terrorystyczny we wschodnim Paryżu na początku stycznia.

Rozumiemy, ze i Francuzi będą mogli nosić broń, jeśli specjalne prawo wejdzie w życie? Czy może tylko żydzi? Francuzi, jak również i mieszkańcy innych krajów, mają prawo ubiegać się o łatwy dostęp do broni i szkolenie, na wypadek zamachu terrorystycznego. 
 
Źródło: parezja.pl