images c2583

Ukraiński parlament zaostrzył środki dyscypliny wojskowej. Od tej chwili każdy dowódca pododdziału ukraińskiej armii będzie mógł wydać rozkaz rozstrzelania żołnierza, którego uzna za dezertera.

Autorami projektu ustawy o wzmocnieniu odpowiedzialności żołnierzy i dodatkowym pełnomocnictwach dla dowódców (Nr 1762) są deputowani Frontu Ludowego. Na mocy nowej ustawy za niewypełnienie wojskowego obowiązku, to jest "nieposłuszeństwo lub samowolne opuszczenie pozycji bojowej" możliwe będzie "użycie siły" aż do rozstrzelania włącznie. Wprowadza się także karę aresztu do 9 dni za nadużywanie alkoholu na służbie. 
 
Źródło: korrespondent.net/kresy.pl