Będąc pracodawcami (np. Rządu) mamy prawo nałożyć na naszych pracowników kryteria przyjęcia do pracy na danym stanowisku, zaowocuje to bardziej wykwalifikowaną kadrą urzędników.

Naród tworzą rodziny wielopokoleniowe, a wiec naród musi być reprezentowany przez obywateli którzy chcą nam służyć a nie głosić to co narzuca im partia.

Kryteria pracy w Rządzie: - zakaz przynależności do partii politycznych, - testy psychologiczne, - dokument o niekaralności, - wieloletnie doświadczenie zawodowe ukierunkowane do pracy na wymaganym stanowisku, - wykształcenie humanistyczne itd.

- kierowanie się ideą "Kreuj środowisko w którym żyjesz na podstawie wiedzy i oczekiwań które posiadasz, wszystko co tworzysz ma służyć nam, ludziom".

 Świat przeżył już rewolucje przemysłową czas na rewolucje intelektualną.

TY Jesteś kreatorem który tworzy i zmienia to co stworzył  ku temu by stać się lepszym Człowiekiem.